Inštitút ľudských práv – Human Rigths Institute

je registrovaný Ministerstvom vnútra ako občianske združenie, podľa Zákona č. 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.

Adresa: Karpatská 23, 811 05 Bratislava

E-mail: info@ludskeprava.sk
Web: www.ludskeprava.sk
Facebook: facebook.com/ludskeprava
Twitter: twitter.com/ludskeprava
Instagram: instagram.com/ludskeprava.sk

IČO: 42260361
DIČ: 2023516968

Bankové spojenie:
č.u.: 2920872011/1100 Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2087 2011

Kontaktný formulár

PayPal

 

 

Možnosť prispieť je aj anonymne cez Bitcoin, adresa
1Jt7ncV5Twkt1CdsC79jX6tbdLK8wkTnpx